با فعال سازی قسمت همکاری در فروش ایران اسپید 10% سود مستقیم دریافت کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 فروش و امور مالی سرویس هایبرید

سوالات و مشکلات خود درمورد خرید یا تمدید سرویس ها را در این قسمت اعلام کنید

 پشتیبانی فنی سرویس های هایبرید

مسائل و مشکلات فنی مرتبط با سرویس خریداری شده را در این قسمت اعلام کنید

 رسیدگی به پیشنهادات و شکایات

در صورتی که در مورد عملکرد شرکت پیشنهاد و شکایتی دارید از این طریق اعلام فرمایید