پلن وردهایبرید پایه

79,900 تومان
ماهانه

فضا 5GB
ترافیک نامحدود
پردازنده 4 هسته و 4 گیگ رم

پلن وردهایبرید اقتصادی

179,900 تومان
ماهانه

فضا 15GB
ترافیک نامحدود
پردازنده و رم نامحدود

پلن وردهایبرید ویژه

339,900 تومان
ماهانه

فضا 30GB
ترافیک نامحدود
پردازنده و رم نامحدود

پلن وردهایبرید تجاری

539,900 تومان
ماهانه

فضا 60GB
ترافیک نامحدود
پردازنده و رم نامحدود

پلن وردهایبرید الماس

939,900 تومان
ماهانه

فضا 120GB
ترافیک نامحدود
پردازنده و رم نامحدود

پکیج فروشگاهی ایران اسپید

2,698,800 تومان
سالانه