پلن لینوهایبرید پایه

89,900 تومان
سالانه

فضا 1GB
ترافیک نامحدود
کنترل پنل سی پنل
ادان دامین 1 عدد
سهم پردازنده 1.5 گیگاهرتز

پلن لینوهایبرید اقتصادی

19,900 تومان
ماهانه

فضا 5GB
ترافیک نامحدود
کنترل پنل سی پنل
ادان دامین 2 عدد
سهم پردازنده 2.5 گیگاهرتز

پلن لینوهایبرید ویژه

29,900 تومان
ماهانه

فضا 10GB
ترافیک نامحدود
کنترل پنل سی پنل
ادان دامین 3 عدد
سهم پردازنده 3.5 گیگاهرتز

پلن لینوهایبرید تجاری

39,900 تومان
ماهانه

فضا 20GB
ترافیک نامحدود
کنترل پنل سی پنل
ادان دامین 5 عدد
سهم پردازنده 5 گیگاهرتز

پلن لینوهایبرید الماس

69,900 تومان
ماهانه

فضا 50GB
ترافیک نامحدود
کنترل پنل سی پنل
ادان دامین 10 عدد
سهم پردازنده 7 گیگاهرتز

پکیج وبسایت شرکتی ایران اسپید

899,900 تومان
سالانه